Song og musikk

Å syngje, å høyre andre syngje, musikk, tonar – vera publium eller deltakar.

Har du informasjon om tilbod til seinorar 55+ som fleire bør veta om?

Gje oss beskjed så vert det publisert her på http://www.virka.no

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.