Trening og mosjon

Trening og mosjon er viktig for mange! Kjenner du til tilbod om dette for seniorar i Kvam?

Har du informasjon om tilbod til seniorar 55+ som fleire bør vita om?
Gje oss beskjed så vert det publisert her på http://www.virka.no

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.