Internasjonal Kvinnegruppe

International Womensgroup
Tysdagar kl 11-14
første gong 3. januar

Gamleskulen på Norheim, Norheimsund
Velkomen alle kvinner!
You are most welcome to join us in the International Womensgroup in Gamleskulen every Tuesday 11-14pm. Call 90 12 26 88 for more information.

Telefon 90 12 26 88/91 36 61 84
Epost post@grannehjelpa.no

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.