Høyrselhjelpa

Dei frivillige HØYRSELSHJELPARANE frå Kvam Høyrsellag er å treffe hos Grannehjelpa to gonger i månaden. Dei kan hjelp med enkelt vedlikehald av høyreapparat, sal av batteri og anna utstyr.

kl 1000 – 1200 hos Grannehjelpa i Sandvenvegen 1B, Norheimsund
Dei kjem fast første og tredje torsdag kvar månad.  

Neste møte torsdag., 17. august, 10:00 – 12:00

Ein treng ikkje bestille time, berre å møte opp!

Likepersonar/høyrselhjelparar er Reidar Kvandal  tlf. 91 30 68 16
og Ingunn Nilsen tlf. 41 10 11 37

hlf-logo

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.