20369961_1767258159970793_2809480843248326846_o

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.