20663790_1782037685159507_4764562577450270124_n

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.