Om «Virka – Aktiv senior i Kvam»

«Virka – Aktiv senior i Kvam»  har som mål å legge til rette for deltaking, skape aktivitet, sosiale fellesskap og møteplassar for seniorar 55+ i Kvam. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og er eit samarbeidsprosjekt mellom Grannehjelpa og Kvam herad.

 

Virka – Aktiv senior i Kvam

PROSJEKTORGANISERING

Grannehjelpa er prosjekteigar og dagleg leiar Sidsel Haugen er prosjektleiar i 20 %. Folkehelsekoordinator i Kvam herad, Reidun Braut Kjosås er fagansvarlig i 10 % stilling. Prosjektet vert avslutta i desember 2016, og aktivitetar, drift av nettside m.m. går over i ordinær drift.

Prosjektgruppa

Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator i Kvam herad
 Ann-Katrin Øktner  Fysioterapaut i Kvam herad
 Kisten Aase  Representant frå Eldrerådet
 Mibeth Skutlaberg  Frivillig
 Bjørnar Dagstad  Styreleiar i Grannehjelpa
 Sidsel Haugen  Dagleg leiar i Grannehjelpa