Lei av å eta middag aleine? Bli med i Grannelaget!

I haust har Grannehjelpa gleda av å introdusera eit heilt nytt tilbod til eldre. Tiltaket Grannelaget er oppretta i samarbeid med Thon Hotell Sandven, og er det fyrste av sitt slag. Kvar siste onsdag i månaden opnar nemleg hotellet sin eigen restaurant, og inviterer til seniormiddag! Idéen er enkel: dei fleste av oss likar å […]

Ny turgruppe startar 6. september!

I samarbeid med ivrige turgåarar har Grannehjelpa oppretta ei ny turgruppe. TRAKKAtrimmen vert den tredje turgruppa Grannehjelpa organiserer, men den fyrste av sitt slag. Ideen bak gruppa kom til då tidegare medlem av Fotalaget og Karatrakk såg behovet for eit nytt tilbod for eldre som ynskjer å halda seg aktive. Mange er glade i å […]

Gratis læremateriale til deg som vil læra å bruka internett!

Internett har vorte ein viktig del av kvardagen vår. Stadig fleire av dei tenestene me er mest avhengige av er vorte digitaliserte, og er no berre tilgjengelege gjennom datamaskin eller nettbrett. Det kan vera vanskeleg å halda tritt med alle endringane, og å navigera seg gjennom dei ulike nettsidene. Mange eldre har lite eller ingen […]