Gratis læremateriale til deg som vil læra å bruka internett!

Internett har vorte ein viktig del av kvardagen vår. Stadig fleire av dei tenestene me er mest avhengige av er vorte digitaliserte, og er no berre tilgjengelege gjennom datamaskin eller nettbrett. Det kan vera vanskeleg å halda tritt med alle endringane, og å navigera seg gjennom dei ulike nettsidene. Mange eldre har lite eller ingen […]

Datatreff

Er det noko du ikkje finn ut av med datamaskina di? Du som er “heilt grøn” når det gjeld data og nettbrett, som treng hjelp til å komme i gang, er spesielt velkomen! Mandag., 4. september, 16:00 – 18:00 Gamleskulen på Norheim, Norheimsund Inga påmelding, ingen aldersgrense !!! Kr 20,- for kaffi, te og kjeks […]

Datakurs – internett og digitale verktøy

Grannehjelpa organiserer datakurset som tek føre seg digital postkasse, tenesten «SvarUt» (elektroniske brev frå Kvam herad), e-post, bank-id og andre internettbaserte tenester. Kurset høver for dei som har liten eller inga kjennskap til digitale verktøy frå før. Kontakt Grannehjelpa for meir informasjon. Telefon 90 12 26 88 E-post: post@grannehjelpa.no Kurset er delvis finansiert av Kommunal- og […]