Kvam soge- og kulturminnelag

Laget er ein open medlemsorganisasjon som tar vare på verneverdige kulturminne i Kvam, skap ålmenn forståing for desse og fremja interesse og kunnskap om lokalhistorie. Laget vart skipa i 2008 og har om lag 570 medlemmer. Klikk og les meir om Kvam soge- og kulturminnelag.