Historie

Virka_Mimring

Historie – samle, formidle, fortelje. Historie i bilete, ord og gjerning. Du som er interessert i dette tema vil finna nyttig informasjon om kva som skjer i Kvam på dette feltet her.


KVAM SOGE- OG KULTURMINNELAG

Laget er ein open medlemsorganisasjon som tar vare på verneverdige kulturminne i Kvam, skap ålmenn forståing for desse og fremja interesse og kunnskap om lokalhistorie. Laget vart skipa i 2008 og har om lag 570 medlemmer. Klikk og les meir om Kvam soge- og kulturminnelag.