Om oss

«Virka – AKTIV SENIOR I KVAM» er eit prosjekt som har som mål å legge til rette for deltaking, skape aktivitet, sosiale fellesskap og møteplassar for seniorar 55+ i Kvam. Dette 1-åirge prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og er eit samarbeidsprosjekt mellom Grannehjelpa og Kvam herad.

bilde-1

PROSJEKTORGANISERING

Grannehjelpa er prosjekteigar. Sidsel Haugen er prosjektleiar i 20 % stilling, og Reidun Braut Kjosås er fagansvarlig i 10 % stilling. Prosjektet skal i utgangspunktet være avslutta 311215, men me vil søkje Helsedirektoratet om å overføre midlar til 2016.

Prosjektgruppa

Reidun Braut Kjosås, Folkehelsekoordinator i Kvam herad
 Ann-Katrin Øktner  Fysioterapaut i Kvam herad
 Kisten Aase  Representant frå Eldrerådet
 Mibeth Skutlaberg  Frivillig
 Bjørnar Dagstad  Styreleiar i Grannehjelpa
 Sidsel Haugen  Dagleg leiar i Grannehjelpa